Ansatte

Navn: Svein G. Brørs

Jobber som: Daglig leder
Ansatt fra: 1994
Telefon: 982 56 444

Navn: Kirsten J. Dyrnes
Jobber som: Kontorleder
Ansatt fra: 1994
Telefon: 982 56 553

Navn: Tor Eksund
Jobber som: Leder serviceavd.
Ansatt fra: 1996
Telefon: 982 56 551

Navn: Johan Eirik Fylling
Jobber som Tømrer
Ansatt fra: April 2013, har vært innleid hos oss siden 2012.
Telefon 922 38 965

Navn: Adam Kokoszka

Jobber som: Maler og tømrer
Ansatt fra: 2011, har vært innleid hos oss siden 2006
Telefon: 982 56 545


Navn: Trausti Sigurdsson
Jobber som: Tømrer
Ansatt fra: 2.12.13, har da vært innleid hos oss siden juni.
Telefon: 488 40 477